Stopka redakcyjna

Dosiertechnik GmbH
Postfach 12 26
Hansaring 134
D-48268 Greven

+49 (0)2571 5 77 05-0
+49 (0)2571 5 77 05-50
info@dosiertechnik.com

Roland Hambrinker
HRB 1769
DE 125499884
Roland Hambrinker

Interface Medien GmbH
http://www.interface-medien.de


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

1. Zawartość oferty on-line

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora, odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone, chyba że ze strony autora nastąpiły zamierzone lub rażące zaniedbania.
Wszystkie oferty są niewiążące i bez zobowiązań. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, skasowania lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe w zakresie części stron lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia..

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ("hiperlinki"), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność byłaby tylko w takim przypadku, w którym autor ma wiedzę o treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nielegalnych treści.
Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w chwili ustanowienia linku nie zostały wykryte żadne nielegalne treści do linkowanych stron. Autor nie ma żadnego wpływu na bieżący lub przyszły kształt, treść lub autorstwo linkowanych stron. Dlatego dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści wszystkich linkowanych stron, które zostały zmienione po ustanowieniu linku. Ustalenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników w ramach własnej oferty internetowej, jak również obcych wpisów w ustanowionych przez autora ksiąg gości, forach dyskusyjnych, wykazów linków, list mailingowych i we wszystkich innych postaciach baz danych, do których treści możliwy jest dostęp z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odwołanie, nie ten, który poprzez linki jedynie odwołuje się do danej publikacji.

3. Prawa autorskie

Autor stara się we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich wykorzystanych grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, korzystać z własnych grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub korzystać z grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nie wymagających licencji.
Wszystkie podane w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione przez strony trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczenia przepisom obowiązującego prawa autorskiego i prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Samo przytoczenie nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione przez prawa osób trzecich!
Prawo autorskie do publikowanych, opracowanych przez samego autora obiektów, przysługuje wyłącznie autorowi stron. Powielanie lub wykorzystanie grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych osobowych

Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mai, nazwiska, adresy pocztowe), wprowadzanie tych danych odbywa się dobrowolnie. Wykorzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - jest dozwolona także bez podania takich danych lub przy podaniu danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystanie udostępnionych, w ramach stopki lub podobnych danych, danych kontaktowych, jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów i adresy e-mail przez strony trzecie do wysyłania wyraźnie niezamówionych informacji, nie jest dozwolone. Działania prawne przeciwko nadawcom spamu z naruszeniem tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.

5. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odniesienie do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają już całkowicie lub częściowo obowiązującemu stanowi prawnemu, nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.

Aktualności

23.03.2017


więcej...

03.01.2017
Duże przesiewacze i ciężkie przenośniki wibracyjne
Firma Dosiertechnik GmbH buduje duże przesiewacze i ciężkie przenośniki wibracyjne dla wszystkich gałęzi przemysłu do ciężaru maszyn 30 t.
więcej...