Produkty


Przenośniki wibracyjne»


Co to są przenośniki wibracyjne?

Przenośniki wibracyjne są maszynami, które na skutek regulowanych wibracji transportują materiały jednostkowe i sypkie.

Służą do czystego wyładunku z silosów, załadunku przenośników taśmowych, przenośników spiralnych, przenośników kubełkowych, kruszarek szczękowych, młynów udarowych, wag, przesiewaczy, linii produkcyjnych, sortowników magnetycznych, bębnów przesiewających, kruszarek stożkowych itd.

 

Istnieją dwa rodzaje przenośników wibracyjnych:

1.    Przenośniki wibracyjne z napędem niewyważonym
2.    Przenośniki wibracyjne z napędem magnetycznym


Więcej informacji
Płozy zasilające»


Płozy zasilające są elementami zamykającymi, które są zainstalowane na wylotach silosa. Agregaty te wykonane ze stali o wysokiej jakości mogą być wyposażone w zasuwy awaryjne wtykane lub w przypadku materiału gruboziarnistego w zasuwy igłowe.

Tylko w sytuacji awaryjnej zasuwy służą do odcięcia wylotu silosa (np. gdy przenośnik wibracyjny demontowany jest przy pełnym silosie).


Więcej informacji
Wzbudnik kierunkowy»


Tam gdzie kończy się praca elektrowibratorów zaczyna się zastosowanie wzbudników.

Te nasze przekładnie wibracyjne, które pracują liniowo, produkowane są w 27 różnych wersjach i wytwarzają moment roboczy 2680 - 16320 kg cm.


Więcej informacji
Elektrowibratory»


Elektrowibratory są to zespoły napędowe, które wytwarzają liniowe drgania.

Firma Dosiertechnik GmbH oferuje 23 różne wersje tych silników, których moc jest optymalnie dostosowana do zastosowania w przenośnikach wibracyjnych i przesiewaczach.


Więcej informacji
Przesiewacze wibracyjne»


Klasyfikacja (rozdzielanie różnych ziaren), to zadanie niezawodnych przesiewaczy wibracyjnych.

Grubo i drobnoziarniste materiały rozdzielane są przez różne powłoki sit.


Więcej informacji
Konstrukcje specjalne»


Oprócz szerokiego asortymentu konstrukcji standardowych w zakresie przesiewania - przenoszenia - dozowania firma Dosiertechnik GmbH kładzie kolejny punkt ciężkości na konstrukcjach specjalnych maszyn oraz na rozbudowę i przebudowę istniejących instalacji.


Więcej informacji
Przesiewacze rusztowo-prętowe»


Przesiewacze rusztowo-prętowe służą do przesiewania wstępnego grubych ziaren, zanim materiał będzie dalej obrabiany przez kruszarki szczękowe i młyny.

Zintegrowane szeregi prętów, których odległości mogą być zmienne, mają za zadanie rozdzielenie materiału na składniki grubo i drobnoziarniste.


Więcej informacji
Przesiewacze odwadniające»


Przesiewacze odwadniające są to urządzenia, które dzięki technice wibracyjnej wilgotny i ziarnisty materiał nasypowy jednocześnie przenoszą i odwadniają.

Odwodnienie tych produktów daje doskonałe wyniki: W przypadku odwadniania piaskowego (szerokość szczeliny 0,5 -1,0 mm) wilgotność resztkowa wynosi tylko około 12 -13 %. Różne wielkości przesiewaczy odwadniających (EWS) rozszerzają zakres zastosowań.


Więcej informacji
Przenośniki spiralne»


Przenośniki spiralne są to specjalne przenośniki wibracyjne, które są skonstruowane do transportu materiałów sypkich i drobnicy w osi wertykalnej (pionowej).


Więcej informacji
Stoły wibracyjne»


Stoły wibracyjne lub drgające są to stoły metalowe, które wprawiane są w drgania pionowe przez elektrowibratory, wzbudniki lub napędy elektromagnetyczne.


Więcej informacji
Ruszty do wybijania»


Ruszty do wybijania, zwane także rusztami wibracyjnymi lub rozdzielającymi, są to maszyny, które znajdują zastosowanie w odlewniach do rozdzielania masy formierskiej od odlewu i skrzynek formierskich.


Więcej informacji
Aktualności

23.03.2017


więcej...

03.01.2017
Duże przesiewacze i ciężkie przenośniki wibracyjne
Firma Dosiertechnik GmbH buduje duże przesiewacze i ciężkie przenośniki wibracyjne dla wszystkich gałęzi przemysłu do ciężaru maszyn 30 t.
więcej...